Category Archives: آثار و نشانه های گنج

آثار و نشانه های گنج

نماد عقاب در گنج یابی

نماد عقاب در گنج یابی

نماد عقاب در گنج یابی نماد عقاب در گنج یابی : نماد عقاب یکی از نماد های نشان دادن قدرت و شان و منزلت فرد دفن شده میباشد . زیرا در گذشته از این نماد برای فرمانروایان، سرداران و پادشاهان استفاده میشده است . و  بر روی پرچم و رزه و… حک میشده است.  در […]

نماد درخت در گنج یابی

نماد درخت در گنج یابی

نماد درخت در گنج یابی همیشه نشانه دفینه و گنج نیست. در واقع این نماد گاهی تنها خود نشانه دفینه است و در برخی موارد همراه با نشانه دیگر نشانه گنج است و گاهی هم نشانه دفینه نیست و محل عبادت و مقدس بودن منطقه است. در کل درخت در باستان به معنای زایش و […]

نماد خرگوش در گنج یابی

نماد خرگوش در گنج یابی

نماد خرگوش در گنج یابی : یکی از نماد های بسیار کمیاب و نادر در گنج یابی و دفینه یابی در ایران نشانه و نماد خرگوش میباشد. این نماد معمولا کوچک میباشد. در تفسیر این نماد معمولا باید به گوش ها و حالت خرگوش دقت کرد. عمق دفینه در نماد خرگوش زیاد نیست و احتیاج […]

نماد کبوتر در گنج یابی

نماد کبوتر در گنج یابی

نماد کبوتر در گنج یابی یکی از نمادهای تقریبا پر تکرار در دفینه یابی نماد کبوتر میباشد. در تفسیر این نماد باید به نکات مهمی توجه کرد. به عنوان مثال باید به نوع حالت پرنده آیا تخم دارد یا نه و… توجه کرد. در مورد نماد کبوتر باید توجه کنید این نماد معمولا نشانه یک […]

نماد دست در گنج یابی

نماد دست در گنج یابی

نماد دست در گنج یابی : نشانه دست در گنج یابی جزء نشانه قطعی دفینه میباشد. البته تفسیر این نماد ساده نیست. زیرا نماد هایی که در حالت عادی جفت هستند باید در زمان تفسیر به هر دو حالت توجه کرد. در گذشته نماد دست به معنای سوگند و پیوند بوده است که نشان دهنده […]

چشمه در گنج یابی و دفینه یابی

چشمه در گنج یابی و دفینه یابی

چشمه در گنج یابی و دفینه یابی : چشمه یکی از پرکاربردترین مکان ها برای دفینه میباشد. در کشور ما چشمه بسیار برای مخفی کردن دفینه استفاده میشده است. اینکه در یک چشمه دفینه مخفی شود بستگی به اهمیت آن چشمه داشته است. چشمه ها یکی از مهمترین نماد ها هستند که به محض برخورد […]

نماد زین در گنج یابی

نماد زین در گنج یابی

نماد زین در گنج یابی نماد زین در گنج یابی و دفینه یابی : یکی از نماد های کم در دفینه یابی میباشد. این نماد که به صورت سنگ تراشیده شده است معمولا به اندازه خود زین واقعی است و کوچکتر نیست. در تفسیر این نماد معمولا نظرات مختلفی وجود دارد. ما در ادامه به […]

نماد صندلی در گنج یابی

نماد صندلی در گنج یابی : در تفسیر نماد صندلی باید گفت این نماد یکی از نماد های قطعی در گنج یابی است. این نماد یکی از کمیاب ترین نماد ها در گنج یابی است. معمولا آخرین نماد است و نماد دیگری بعد از آن وجود ندارد. یکی از شروط نماد صندلی این است که […]

نماد شتر در گنج یابی

نماد شتر در گنج یابی

نماد شتر در گنج یابی : نماد شتر یکی از نماد های تقریبا نادر در گنج یابی است. این نماد معمولا به صورت ساخته شده با صخره ها  و یا به صورت نقش برجسته وجود دارد. در تفسیر نماد شتر باید به موارد زیادی توجه کرد. از جمله شتر در چه حالتی است و یا […]

تله در گنج یابی

تله در گنج یابی

تله در گنج یابی : معمولا در زمان های گذشته برای محافظت از گنجینه ها و یا قبر پادشاهان و فرماندهان خود آنها را مخفی میکردند و برای اینکه بعدا بتوانند آنها را پیدا کنند، برای انها از آثار و نماد و نشانه استفاده میکردند. اما گاهی برای حفاظت بیشتر از گنجینه های خود از […]