ردیاب و شعاع زن تک آنتن AKS

ردیاب و شعاع زن تک آنتن AKS

شعاع کاوش: 800 متر

عمق کاوش: 8 متر

دارای 5 مد جستجو(طلا، نقره، مس، سنگ قیمتی، حفره)