فلزیاب دستی گرت پین پوینتر AT

فلزیاب دستی گرت پین پوینتر AT

عمق کاوش 30 سانتی متر

ساخت امریکا

نوع سیستم نقطه زن دستی