فلزیاب دو کاره پالس پاور LX7000

فلزیاب دوکاره تصویری و نقطه زن بوقی

عمق کاوش تا 8 متر

تفکیک عددی

نمایش تصاویر سه بعدی